Coraabia Wiki
Advertisement

Button coraabish.png


Timeline of all notable events in Coraabia.

All events are recorded in Coraabian time. The unit used is Tu – the year of Excavation.

Dates[]

Annor[]

Date Event
-2,200,000 Tu beginnings of xagos
-1,800,000 Tu beginnings of Erta (Ertoshos)
-930,000 Tu beginnings of tarans
-840,000 Tu beginnings of denuaars
-600,000 Tu beginnings of ruuk breed boruuk
-150,000 Tu beginnings of ruuk breed pteruuk
-50,000 Tu beginnings of naginatas
-12,000 Tu first mentions of the White Eyes
-10,000 Tu beginnings of ostrodons
-6000 Tu beginnings of megadonts
-500 Tu beginnings of anandos
-400 Tu several large Annorian tribes unites in the Tanga-li Empire
542 Tu Tanga-li Empire was destroyed by an unknown transplanetary mecha-culture (dubbed Roi - Metallons - by Annors)
580 Tu first ruuks discovered by Annorian tribes
600 Tu roughly up to this point was the chaal tree (also chaa-lam) regarded as sacred
684 Tu battle at Nann-Badrei
750 Tu glauruuks went extinct
690 Tu Second Annorian Empire was founded
1400 Tu Biraj was born
1427 Tu Biraj died
1900 Tu first garokk clones
2335 Tu Caleph was born
2381 Tu Caleph died
2384 Tu Second Annorian Empire was destroyed after a long and bloody war with hostile Baians
3240 Tu Treaty of Full Baian Assimilation was signe between races and Baians and Annors
3251 Tu Paala Kor was born
3305 Tu ship from distant WaalkWak unexpectedly landed on Annor
3316 Tu Paala Kor died
3354 Tu Annor join the society of worlds using the common currency Xot
3488 Tu moon Annkor was colonized
3501 Tu stringification of Annorian system
3750 Tu Annor signs a gigantic Xot contract with Ulgorian meta-king for transporting several ruuk breeds to Ulgor
4245 Tu Bimmak Son was born

BaMal[]

Date Event
-110,000 Tu first and possibly oldest known mentions of presence of Nu'Beings in Coraabia

Bau-Zonda[]

Date Event
4175 Tu Kargando was born
4223 Tu Sol Ikka died

Bolga[]

Date Event
895 Tu Ibar Sigor was born
932 Tu Ibar Sigor left Bolga to seek adventure by joining the army of Emperor-Prophet Quagh-Pua
1240 Tu Ibar Sigor died
4218 Tu Maniok was born
4221 Tu Briia Pawa was born
4245 Tu violent political turmoil started sweeping the entire planet
radical fundamentalists came to power
4249 Tu Briia Pawa became the youngest armo of Bolgish armed forces
4269 Tu Excellency 15 voiced concern over another possible wave of derobotization on Bolga
4270 Tu Lirmar a meeting between fundamentalists and representatives of hostile Qu-Puo took place in Lirmar
Armo Pawa ordered a preventive strike against a patrolling magrav of the Qu-Puic Empire
4271 Tu Briia Pawa survived after an antigrav transporting her and other leaders of Bolgish armed forces was shot down
4272 Tu Bolga enters its historically fourth war with Qu-Puo
Briia Pawa ordered deployment of seven Kodo-bots armed with quantars into heavy fights with Qu-Puo
4273 Tu 4th Bolgish War already claimed a million casualties
Bolgish government ended all hostilities and surrendered
armo Gonsur committed suicide
Briia Pawa allegedly fled to Yttor

Bothra[]

Date Event
4202 Tu Kucan was born

Cosmopolitan Worlds[]

Datum Event
-25,000 Tu culture Mogra was prospering on Agan ever since the end of the era of Haze cultures
-2500 Tu Mograts started first primitive transplanetary flights
-1100 Tu Agan established close diplomatic ties with Kogan (then still called Koharr)
-514 Tu Meugo (then called Meghro) entered Mogra-Dan
-302 Tu Mograts colonized nearby world and named it Mogra Troi
-88 Tu Agan colonists firmly demand independence resulting in military occupation of Mogra Troi
401 Tu titanic conurbation was called Gutadar but after the Pegallic Charter was signed by foremost representatives of Cosmopolitan Worlds, the name of the centropolis was made eponymous with the name of the world - a-Agan (on Agan)
the term Gatta-Dan (Cosmopolitan Worlds) was first introduced during the colonization of Dud
440 Tu office Sub-Rob was founded
451 Tu Agan scientists discovered trace amounts of Xot
636 Tu Agan xenaut Za-Kir Sot discovered Xot on the borders of the Xenozone
720 Tu Kogan made the small mining moon Khoma a part of its domains
749 Tu Agan abolished Gop as its legal tender and made Xot its official currency
806 Tu first mycoid strings crossing the entire Coraabia were discovered
Cosmopolitans discovered the mycoid string Iontha Gatta (String of Gatt)
882 Tu xenologists discovered the mycosated world Id
Cosmopolitans discovered the mycoid string Iontha Ida (String of Id)
841 Tu Cosmopolitans discovered the mycoid string Iontha Nua (Nu'String)
901 Tu first experimental oscillation was conducted
911 Tu group of scientists led by professor Ekk Bokanaguo conducted the first successful string oscillation across Coraabia
944 Tu Ibar Sigor and his men successfully conquered Korrhan
965 Tu large crisis sparked by the continuing War of the Seven Saint Worlds
1377 Tu Agan government agreed with Waks on experimental testing of the network sub-net
1505 Tu Agan prospectors discovered a small planet Vestru rich in heavy metals
2272 Tu the largest single piece of unprocessed Xot in Coraabia was isolated
2740 Tu famous military academy DaruDar was founded on Agan
3791 Tu the most expensive klujj decanter ever was auctioned on Agan for a Xot amount equalling a price of a brand new transport magrav
3958 Tu Pachdan was born
3980 Tu one of the largest government sponsored sub-channel Kot-Agan was founded
4005 Tu Gogaj was born
4010 Tu Wert was born
4021 Tu after several financial scandals, the academy DaruDar faced existential problems and had to cease its operations
4030 Tu metropolis Ogrego-Skak was destroyed during an attack on Kogan
4070 Tu Trokafixx was born
4044 Tu new body of transplanetary defense was founded on Agan - the mighty Liga
4055 Tu Liga accepts adepts from all corners of Coraabia
4060 Tu academy DaruDar reopened
4070 Tu Emperor Xenu was born
4090 Tu Strunifikované světy se na velké konferenci GACA 4090 konající se na Šinu domlouvají na společném dodržování specifických směrnic a zákonů pro nakládání se zatčenými
4101 Tu umírá Pachdan
4102 Tu narozen Ahúd Snorgal
4111 Tu narozen Valak
umírá Gogaj
4112 Tu umírá Trokafixx
Tongenton se dobrovolně stává po liganor Trokafixxovi historicky třetím liganorem v čele Ligy
4118 Tu vyroben první Aikonur
4121 Tu počet Týmů slovutné Ligy je rozšířen na devatenáct
4133 Tu narozena Tien Voga
4159 Tu narozen Dogont
Valak díky konexím od Solů osobně organizuje puč v jedné z mogratských prefektur, aby jej záhy v čele Týmu 17 se vší pompou krvavě potlačil
4171 Tu počty operujících Týmů liganů se volatilně pohybují mezi dvaadvaceti až třiceti
4172 Tu narozen Hefthor
4174 Tu narozen Enodath
4181 Tu narozen Eluk Bonn
4188 Tu umírá Císař Xenu
4190 Tu Liga odhaluje rozsáhlou síť zkorumpovaných úředníků, ilegální obchod ruuky řídí Sol Sun
narozen GraviX
4203 Tu narozen Qin Bolas
4207 Tu narozen Pom Karr
4208 Tu narozen Bark Monorok, Slemeshek
4209 Tu narozen Ruka
4210 Tu narozena Tokara
4214 Tu narozen Sonar
4218 Tu narozen Dukor
4220 Tu narozen Gamoa
4224 Tu umírá Tien Voga
4225 Tu narozen Kippur
4227 Tu umírá Ahúd Snorgal
4229 Tu narozeny Jogga a Kogga
4230 Tu narozen Byore
4234 Tu narozena Decuma Una
4235 Tu Bark Monorok opouští Bai'Alu a hledá štěstí v odlehlých koutech Coraabie
4236 Tu jedna ze čtyř sester Tokary tragicky umírá při teroristickém útoku na hvězdnou loď Sarkass III
narozena Menuki
4239 Tu narozen Prefekt Yamdra, Nirah
4241 Tu umírá GraviX
4242 Tu umírá Slemeshek
4243 Tu narozen Bagdeg
4249 Tu ligan Dogont žádá o přijetí Xosoona do Ligy
4256 Tu Enodath končí na pozici nejvyššího armádního velitele troiského prefekta Tok-Nela
4257 Tu Liga objevuje do Qawakky mířící umělou strunu známou jako Qaka4-
4263 Tu Enodath se oficiálně setkává s liganorem Donnerem v Agadě
4269 Tu umírá Bark Monorok
ligan Gamoa oficiálně připouští, že by přijal funkci liganora po Donnerovi
4270 Tu Gamoa je oficiálně zvolen sedmým liganorem
Dukor vystupuje z utajení a stává se velitelem Týmu 4 místo Werta
umírá Pom Karr
4271 Tu liganor Gamoa se ostře vymezil vůči vládnoucí garnituře tetra-králů z Jižního Mračna
Liga oficiálně vyzývá vládce Knížecího měsíce, aby svou funkci složili ve prospěch lorda Ratana
4272 Tu aganské magravy zničily několik dospělých Mykoidů pohybujících se volným prostorem poblíž hranic s Meugem
prefekt Yamdra informuje o rostoucí intenzitě výskytu dospělých mykoidů po celém Agoadanu
Gamoa vydává prohlášení, ve kterém se zavazuje k aktivní obraně proti mykoidům
civilní magrav letící počátkem z Koganu zaznamenává v hraniční oblasti další proud dospělých mykoidů
prefekt Yamdra informuje o zklidnění situace ohledně výskytu mykoidů
4273 Tu umírá Dogont
4274 Tu legendární ligan po krátké schůzce s liganorem Gamoou prohlašuje, že nastupuje zpět do Ligy
mogratroiský prefekt Tok-Nel vyhlašuje tendr na výnosnou žoldnéřskou smlouvu ohledně redukování počtů mykoidů v okolí světa Meugo

Coraab[]

Date Event
do -36,000 Tu na Coraabu již po dlouhá tisíciletí existuje rozvinutá kultura původních obyvatel
-36,000 Tu až -33,000 Tu stovky skládkařských lodí ročně přisypávají na Coraab další a další odpad
-36,000 Tu na Coraabu se objevují společně s příchodem Skládkařů neživí
éra Unhů
počátky rasy drinh
první výskyt bobtnáků
-33,000 Tu až -2000 Tu planetární Skládka se již nerozrůstá, ale v jejích útrobách se děje mnoho podivných věcí
-33,000 Tu počátky rasy vakant, lasturo
počátky podkmene latent, hypomor
vznik kmene frenetik
počátky rození lachtů, Pala Boiů
začátky šlechtění druhu Mono
první výskyty žlutky
období vzniku mýtů o Murotovi z Hlubin
počátky dungského podkmene Nugo, Pak
-30,000 Tu objevuje se jazyk Zomb'Skaraa poprvé společně s prvními procitlými Zomby
procitla Coraabiana
-25,000 Tu datují se první zmínky o Zombech
-20,000 Tu umírá Coraabiana
počátky dungského podkmene Mak
vznikají první koncentrovaná osídlení, individualistická společenství se postupně přeměňují v rozsáhlé civilizace, tzv. neživé státy
v oblasti okolo Wat-Pagae jsou nalezeny nejstarší nálezy neživých kmenů na Coraabu
-16,000 Tu procitá Shagtak
-14,000 Tu na Coraabu se objevují první Rezavé duny
-12,000 Tu první doložené užití dvoudenního cyklu
-11,000 Tu procitnutí Zombolta
-11,200 Tu umírá Shagtak
-11,000 Tu procitá Radiokarbon
objevují se první Du'Baelové
díky tenké ozonosféře a vysokým teplotám se Skládka rozkládá nejrychleji v okolí rovníku, vznikají tzv. Rezavé duny
-7500 Tu vzniká stará zombská říše Kao-Paga
-4500 Tu vznik kasty Dwaga
-4400 Tu procitnutí Zomboga
-4300 Tu vznik neživého státu Dwagi
-4300 Tu Neživý kmen Wigitů zabírá obsáhlé oblasti okolo rovníku
-3700 Tu na jižní polokouli vznikají první neživé osady
-3500 Tu první výskyty Kavokhů
-3450 Tu spojením několika ilokajských sídlišť dochází v Rezavých dunách ke vzniku tzv. Říše Kruhu (také Patriarchát Kruhu)
-3100 Tu první výskyty kategatů
-2511 Tu je založen městský stát Wrrhta (později známý jako Mino)
-2255 Tu město Mino čelí zdrcujícímu útoku Du'Baelů (tzv. Divokých Koster)
-2100 Tu procitnutí Ganreehozrušením kasty Dwaga
-2001 Tu zrušení kasty Dwaga
-2000 Tu až -825 Tu Coraab nabírá druhý dech
-2000 Tu počátky rodu leprontů, polybáb, kožnateců, korostenců
počátky vzniku yach-drogů
Raabdwa se z Dwagi vydává se svými přívrženci na velkou pouť napříč Rezavými dunami
počátky dungského podkmene Bogg, Nom, Umbu
období vzniku mýtů o Azurách
-1997 Tu Mino je zpustošeno ničivým zemětřesením
-1968 Tu z pustin přichází wigitský primus Raabdwa se svou armádou a obsazuje město Mino
-1645 Tu vznik funkce Nejvyšší Ozářený
-1645 Tu zrozen Komoří Chang
-1617 Tu za vlády wigitského primuse Raabdwy vzniká Yach-Log
dokončen Ptharský min-log
-1600 Tu dokončen Ilkarrský min-log
-1597 Tu dokončen Watský min-log
-1594 Tu umírá Komoří Chang
-1595 Tu je dokončen Yach-Log, liturgický soubor věrouky většiny neživých kmenů na Coraabu
-1430 Tu dokončen Abcayský min-log
-1235 Tu dokončen Wigitský min-log
-1100 Tu dokončen min-log Ilokae
-979 Tu narozen Katangh
-920 Tu narozen Drugar Hnisota
-900 Tu narozen Azatoth
-825 Tu vznik Atomové říše největšího neživého superstátu v dějinách Coraabu
Zomboss nachází v temných vodách radioaktivního jezera Wat-Pagae vzácný artefakt – tajemstvími opředený Wohraab
-823 Tu Atomské hordy v čele se Zombossem zabírají rozsáhlá území Říše Kruhu
-822 Tu dokončen Minoiský min-log
-820 Tu Atomové se zvolna dostávají do popředí zájmu
-817 Tu při jedné z bitev o další z městských států Říše Kruhu se zřítí nosítka i se Zombossem do skládkového zlomu
-800 Tu v začíná období Neživých států (též Mo'tha-Gokarra, eon Atomové Říše)
-771 Tu umírá Azatoth
-770 Tu Divoké Kostry zcela neočekávaně ruší svou dohodu s Atomy a staví se na stranu nepřátel
-767 Tu umírá Zomboss, Katangh
nastává událost známá jako Atomová genocida, které se účastní i Mino
zaniká Říše Kruhu
zaniká Atomová říše
-760 Tu založen významný neživý stát kmene Ilokajů Wa'Ghra
-717 Tu dokončen Atomský min-log
-691 Tu umírá Drugar Hnisota
-500 Tu umírá Radiokarbon
-422 Tu umírá Ganree
-400 Tu procitnutí Wohrry
-230 Tu dokončen Karbonský min-log
-206 Tu založen výhradně dungský neživý stát Lebbu
-104 Tu zánik neživého státu Dwagi
-100 Tu narozen Bejerek Shoka
-61 Tu narozena Ytterbia
0 Tu – 1262 Tu toto období je nejzásadnějším zlomem pro moderní historii Coraabu
0 Tu konec období vrcholného rozmachu Neživých států (též Mo'tha-Gokarra, eon Atomové Říše)
přílet Těžařů na Coraab
vznikají první talské kolonie
30 Tu umírá Ytterbia
41 Tu začátek používání Tu coby označení pro rok Těžby
45 Tu umírá Zombolt
zaniká významný neživý stát kmene Ilokajů Wa'Ghra
51 Tu zaniká výhradně dungský neživý stát Lebbu
80 Tu počátky povolání xocht
91 Tu narozena Xirhanna
100 Tu první zmínky o An-Tutovi
138 Tu narozen Nakataar
158 Tu na rozkaz Nakataara z X-Talu započíná stavba hráze Makard
175 Tu procitá Yansai
188 Tu umírá Xirhanna
190 Tu založen reformační orgán Boroa-Tal zvaný též Panská rada
Nakataar postaven před narychlo zformovanou slavnou Boroa-Tal
191 Tu označení Tal je určeno výhradně vládnoucím kastám
demonstrativně popraven Nakataar
225 Tu umírá Zombog
po smrti Zomboga Těžaři obsazují poslední vyspělý neživý stát na Coraabu
230 Tu umírá Bejerek Shoka
300 Tu má se uskutečnit hromadný odlet Těžařů z Coraabu, Těžaři nakonec Coraab neopustí
310 Tu dokončen min-log Ree
303 Tu Těžaři zakládají poblíž Mina průmyslové město Ora
335 Tu vymření Unhů
350 Tu první zmínky o můlech
466 Tu vymření dungského podkmene Bogg
500 Tu první stvoření cherzenga
524 Tu dokončen Talský min-log
600 Tu začátek křížení wrecků
většina neživých je pod hrozbou vyhlazení prakticky zotročena
poslední příslušníci Divokých koster se definitivně odvracejí od drsného a útrpného života v okolí talských kolonií a opouštějí civilizaci
700 Tu Těžaři zaveden Gul
980 Tu počátky šlechtění ruug
1012 Tu dochází v těžařské kolonii D-Tal k hromadnému vyvraždění všech neživých dělníků včetně jejich těžařských pánů
1055 Tu konec užívání titulu Tal coby obecného označení vážené osoby
1100 Tu vyvraždění zanXů, viz také Diamantový zanX
dolování cenností z útrob země se přestává Těžařům vyplácet
coraabská společnost prochází rozsáhlou krizí
1164 Tu díky zásahu mocného Zomba Wohrry se celá Min'Ora osvobozuje z těžařského područí
1211 Tu mezi Těžaři v talských koloniích vypuká rozpor
1224 Tu jazyk Talská těžařština jako takový je považován za mrtvý
1261 Tu během tzv. Bognorského setkání dojde k jednomyslnému rozhodnutí od základů vybudovat novou planetární megapoli
1263 Tu miliony neživých dělníků začínají budovat nejrozsáhlejší centropoli C'Oru
1263 Tu – současnost nastává období všeobecné prosperity
1300 Tu procitnutí Kanaan
počátek kasty byrokrathů na Coraabu
1314 Tu umírá Wohrra
1350 Tu počátek funkce klajgarů na Coraabu
1350 Tu na Coraabu se začíná používat termín Opačná Sedmička pro folklórní označení sedmi procitnutých Zombek
1400 Tu zánik povolání xocht
1420 Tu založeny Corašské cechy v C'Oře
1496 Tu první série Cor-botů
1520 Tu dochází ke stavbě slavného Bokoronu
1550 Tu zavedení povolání pyromon
1590 Tu populace bobtnáků v podzemí C'Ory se odhaduje na neuvěřitelné tři miliardy jedinců
1600 Tu vznik rodu hanth
1681 Tu ukončena těžba v talské kolonii Ox-Tal
1751 Tu procitnutí Warrchara
1781 Tu je nalezen poslední xocht
1800 Tu zřízen úřad poly-koronera
1805 Tu na C'Oru dopadá obrovské torzo vraku mezihvězdné lodě
1824 Tu centropolitní vláda nechává vyleptat všechny kanalizační systémy silnu bio-kyselinou
1917 Tu Těžaři oficiálně opuštěn Xo-Tal, který byl poslední velkou talskou kolonií
1997 Tu začátek funkčního období skelethora Baanua
2000 Tu vzniká označení Okokh
2031 Tu do C'Ory přichází delegace přímo z dob pradávných, jsou to Du'Baelové
2050 Tu známým Caorským paktem jsou Du'Baelové plnohodnotně včleněni do společnosti
2069 Tu konec funkčního období skelethora Baanua
2250 Tu znovuobjeveno několik hnízd vakantů známým cestovatelem Mango Manou
2274 Tu v C'Oře se odehrává první slovutná Coraabiáda
2304 Tu umírá Mango Mana
2440 Tu zřízení úřadu zamsu
2667 Tu planetou probíhá vlna derobotizace, která po sobě zanechá značné následky
2670 Tu vznik cechu korporátorů
2700 Tu vznik funkce coraaba
2711 Tu založen An-Waranh významným talským xenoracheologem An Makkim
2800 Tu začátek výroby Sado-botů
2811 Tu narozen Brug Tumor
2844 Tu vydána novela o zaznamenávání práce poly-koronerů
2845 Tu na posledním funkčním magravu na Coraabu je zastaven provoz
2900 Tu založeno avantgardní uskupení cylindrínů
2954 Tu v laboratořích informačních expertů těžařské univerzity Pthral vzniká komunikační rozhraní oroi
2976 Tu umírá Brug Tumor
3073 Tu na Coraab doráží delegace ze vzdálených Kosmopolitních světů
na Coraabu je uveden do provozu styčný strunový uzel třídy Gath-9
započíná výstavba Iontalu v reakci na dohodu s WaalkWakem
3092 Tu Mak-Mino tajně absolvovuje svou poslední cestu na Traxol
3117 Tu xotizace Coraabu
3119 Tu zaznamenána rekordní úmrtnost zápasníků během zápasu Joobo Habuta : Son-Pataj v zápase Káďové ligy
3140 Tu vyrobena první série botů Choppa
3155 Tu narozen Ulthaao
3192 Tu Iontal je s dlouhými prodlevami a bezmála dvojnásobným překročením rozpočtu dostavěn
3197 Tu za pomoci vyspělých techno-Waků z WaalkWaku je konečně k coraabské soustavě napnuta syntetická struna WakaX+
3250 Tu komunikační rozhraní oroi využívá 54% coraabské populace
3211 Tu šestiletý válečný střet C'Ory s Min'Orou, známý jako Curr'Gul (Tvrdý Gul)
3265 Tu oroi se oficiálně stává součástí sítě sub-net
3370 Tu vyrobena první série Red-botů
3400 Tu xenofobie velké části neživé populace způsobovuje v C'Oře čím dál brutálnější etnické střety s příchozími imigranty z okolních světů
3401 Tu Pyromoni nechtěně přispívají ke vzniku katastrofální ohnivé apokalypsy poblíž pohoří Malé Tagy
3435 Tu počátek krvavé občanské války
3449 Tu konec krvavé občanské války
3450 Tu počátek Padesátiletého Skeletátu v C'Oře
začátek funkčního období skelethora Ulthaaa
umírá Bocheezai
3452 Tu vznik oddílů innero
3470 Tu umělec Shaamo opouští zničené centrální Sektory C'Ory
3491 Tu definitivní zrovnoprávnění neživých se živými díky tzv. Velké coraabské deklaraci
3499 Tu po smrti skelethora Ulthaaa je Skeletát radou ostatních skelethorů oficiálně rozpuštěn
3501 Tu konec Padesátiletého Skeletátu
umírá Ulthaao
3502 Tu coraabské úřady přikazují místním podnikatelům platit Makům za práci výhradně v naturáliích
3504 Tu narozen Beupo XII
3554 Tu založena slavná coraabská Orbitální univerzita financována centropolitní vládou
prvním rektorem Orbitální univerzity se stává Ikram Dogo
3555 Tu narozena Ozoon
3580 Tu vznik programu OR-BI.TA
3581 Tu první imatrikulace orbit
3584 Tu Ikrama Doga nahrazuje ve funkci rektora na Orbitální univerzité první xenorektor Beupo XII
3593 Tu umírá Ozoon na nemoc z ozáření
3600 Tu objevují se první xenocirkusy na Coraabu společně s rostoucím výskytem xeňáků
3602 Tu Coraab navazuje obchodní i politické styky s Annory
umírá Beupo XII
Xách Koinič nahrazuje na pozici rektora Orbitální univerzity Beupa XII
3620 Tu vznik funkce algebrid
3639 Tu Xách Koinič končí jako rektor na Orbitální univerzité, nahrazuje ho Ombok
3650 Tu vznik agentury Lubro (agent Lubro)
na okrajích rozbombardovaných centrálních Sektorů centropole C'Ory vzniká Sokurr
3692 Tu narozena Khoilei
3707 Tu započíná stavba hypermoderního hvězdného přístavu Bochezai
3710 Tu vznik agentury Rekkra (rekrutoři)
mocný min'orský Zomb Valigursai nechává z hlubin vyzdvihnout Zombogův oblek
3721 Tu Ombok končí ve funkci rektora na Orbitální univerzité
3733 Tu Lop' Anree (Služebnický Gen), log vytvořený významnou zomboložkou Khoilei
3739 Tu umírá Khoilei
3757 Tu vyrobena první série Centro-botů
3799 Tu vznik jednotek aglomeros
3800 Tu záčátek používání přezdívky orboto pro dálniční xenoobchodníky
3802 Tu vznik agentury Zmuchlan (agent Zmuchlan)
3812 Tu jeden z hacknutých Cor-botů vstupuje do arény Sokurru a zasypává diváky salvou vysoce tříštivých střel
3846 Tu ke Coraabu je natažena druhá syntetická struna a exoport Iontal se přestavuje na styčný uzel druhé třídy
3850 Tu první série bitevníků Rudý kolos
3868 Tu Coraabiané jsou nuceni čelit zcela nečekanému nepříteli, ke coraabské soustavě se blíží neznámá mechanická kultura označená jako Redda
Reddi bez jakéhokoliv jednání s Coraabem obsazují We'Rd
3869 Tu poprvé zasedá Kruhový sněm v reakci na hrozbu invaze Reddů na Coraab, protektorem je Serrendeo
Reddi začínají na čerstvě obsazeném světě s budováním rozsáhlých průmyslových komplexů
3871 Tu Coraab opouští flotila lodí vyzbrojených jadernými hlavicemi
několik vybuchlých ban-bomb nad povrchem třetí planety (We'Rd) způsobí vychýlení její osy
3872 Tu Sokurr je krátce legitimizován coby právoplatný sport
započíná výstavba věznice Goa'Kach
3875 Tu delegaci meta-krále Xul-bi-chora přivítá osobně centropolitní guvernér Muezzich
Kruhový sněm končí své první funkční období, protektorem byl Serrendeo
3881 Tu umírá Kníže Mange
3891 Tu Serrendeo-Kolmanův pakt – zákaz dovozu Ulgo Mingů na Coraab
3900 Tu začátek projektu velDigo
první série Mechanitronů
3901 Tu občané C'Ory poprvé volí vedení města, ve kterém mají právo zasedat i xeňáci - tzv. Kruhovou Lóži
3902 Tu Im-Bal získává svůj první titul Nu'Sok v Sokurru
3905 Tu první série Destro-botů
3913 Tu mocná min'orská Zombka Ynree uložena do ree
3915 Tu Reddi se již dlouho chystají k druhé, tentokrát mnohem masivnější invazi na Coraab
3918 Tu protektorem 2. funkčního období Kruhového sněmu se stává Hermes
3920 Tu jaderný útok hloubkovými střelami těžce poškozuje samotné Rudé velení We'Rdu
Kruhovým sněmem založeny oddíly LAMAE
3924 Tu končí druhé funkční období Kruhového sněmu v čele s protektorem Hermesem
3935 Tu Im-Bal získává svůj třetí a zároveň poslední titul Nu'Sok
3940 Tu xenoarcheologové našli v údajných troskách Dómu Sloupů nález dvou koster, které údajně disponují více páry končetin
3941 Tu Sokurr je znovu postaven mimo zákon
3950 Tu Coraabu nabízí pomoc s výstavbou věznice Goa'Kach Traxol
3991 Tu Sub-kanál CorCHA uděluje byrokrathovi tentakulárních derivátů cenu za nejnesmyslnější resort roku
založen coraabský bulvární sub-deník Žumpič!
3997 Tu založení elitního policejního útvaru Bahoofa
4011 Tu Zaga'Mull získává titul Nu'Sok
komanda 0-LAMAE rozpuštěna a převelena do jiných oddílů
Yansai je potupně vyloučen z řad příslušníků konsorcia Ti, jež Mají
4014 Tu Qybak vede tým aglomeros, který je nucen obklíčit a zneškodnit šest set metrů (!) dlouhého masožravého červa
4015 Tu Zaga'Mull obdrží titul Nu'Sok po dvanácti vítězných kláních v řadě
4017 Tu – 4090 Tu Jamamba předsedá městské Kruhové Lóži
4033 Tu zánik funkce algebrid
4040 Tu narozen Dagh Dvojkostra
4050 Tu – 4180 Tu Xenocirkus zažívá vrcholné období
4071 Tu narozen Undang
4075 Tu xenokatedra univerzity Pthral získává soukromý grant k výzkumu neprobádaných oblastí xenosvěta Hoptar I
4081 Tu založena zločinecká organizace Blupan zkorumpovaným armo Blunnem
4084 Tu narozena Mina Mord
4099 Tu Goa'Kach je oficiálně uveden do plného provozu
4101 Tu narozen Kra-Nol
4103 Tu An-Waranh se objevuje v TOP 10 muzejních subjektů ve vyhlášeném Ussurbadžiově Dekatlonu
4106 Tu narozen Graada
4110 Tu narozen Holmes
vyrobena první série Omega-botů
4114 Tu konec výroby Sado-botů
4117 Tu armo Blunn odstupuje z vedení zločinecké organizace Blupan
4116 Tu muzeum An-Waranh pořádá historicky nejúspěšnější výstavu s názvem "Ptharové a my" (O'Ptharrae)
4118 Tu Fu-Ton se ujímá vedení zločinecké organizace Blupan
4131 Tu narozen BrokHat
4134 Tu Unree aktivuje nálože umístěné pod stadiony slovutné 310. Coraabiády, ztráty na životech jsou obrovské
4135 Tu umírá Undang
4136 Tu narozen Hettzib
4139 Tu narozen Wat-Son
4140 Tu v podzemních komplexech přežívají Reddi a s nimi i nejvýše postavený živý ideolog Rudého velení v solárním systému – fanatický armo Tiamar
4142 Tu do funkce protektora Kruhového sněmu se vrací Hermes
narozen Guvernér Zula
4144 Tu vymyšlen Bažag
4147 Tu narozen Dr. Ikrill
4148 Tu 3. funkční období Kruhového sněmu končí spolu s protektorem Hermesem
4150 Tu narozena Dazzil Sikh
4151 Tu narozen Dolgith
4155 Tu narozen Daggy
4157 Tu narozen Khuzdul
4158 Tu nalezen prozatím poslední neprocitlý Zomb poblíž Velké corabitové studny zaměstnanci důlní společnosti ToZanx
4161 Tu smlouva o uvěznění traxolských vězňů v Goa'Kach definitivně vypovězena Hermesem
4163 Tu narozen Padatuo
4164 Tu coraabský důlní gigant ToZanX kupuje patent na výrobu Qu-botů
4170 Tu narozen Xott
4171 Tu narozena Bulthai
4174 Tu v továrně na palivové články, kde se živila jako dělnice Dazzil Sikh, vypuká ozbrojený puč
začátek 4. funkčního období Kruhového sněmu, do funkce protektora nastupuje Kanaan
4177 Tu narozen Bluttus
4179 Tu invaze Red-botů spojená s masakrem studentů na coraabské Orbitální univerzitě
4180 Tu založen InSbor a intergalaktikem se stává searthský xeňák Hermes
4. funkční období Kruhového sněmu končí, protektorem byla Kanaan
založeny jednotky Vigilion
4183 Tu Hermes nařizuje druhé jaderné bombardování satelitního světa Reddů
4186 Tu umírá Dagh Dvojkostra
Kruhová Lóže C'Ory je za nejasných okolností rozpuštěna
4188 Tu začátek funkčního období skelethora Onmoma
4189 Tu narozena Bukakella
4190 Tu narozen Pismealh
4191 Tu narozen Fi-Dan
4193 Tu narozen Ajaarpa
4195 Tu narozen Wal Qank
Hangul nastupuje do 5. fungčního období Kruhového sněmu na pozici protektora
dochází k vraždě Aga di-Sayaalo, šéfa sekce společenského života z coraabského bulvárního sub-deníku Žumpič!
4197 Tu umírá Xun Tchwo
4199 Tu narozena Nwollo
dochází k silnému výkyvu magnetického pole
4200 Tu narozen Bor Khal, Eng-Lar
4201 Tu narozen Mikron, Sakaridas, Lanzo, Xurug
5. funkční období Kruhového sněmu končí, protoktorem byl Hangul
4202 Tu narozen Partengl
Bulthai zakládá legendární modellingovou agenturu BulthaiBaka
4203 Tu narozen Kazaar, Pozink, Warazul
4204 Tu narozen Svaloun, Talla
dílo Dr. Ikrilla Expertní etiky kultur nominováno na prestižní literární cenu Sto-Mag
do funkce protektora 6. funkčního období Kruhového sněmu se vrací Hermes
první zmínky o Dioxovi Dupanzerovi
4205 Tu vyhláška zákona o osobním ozbrojování zakazuje rekrutorům coby nestátním paramilitaristickým oddílům na území C'Ory nosit jakékoliv smrtící zbraně
narozena Slaqua Nocta
4206 Tu narozen Armur, Tubon
4208 Tu narozen Rekrmič, Sorot
4209 Tu stvořen Deddy
narozen Šťáro
4210 Tu narozena Tar Naga
dochází k podpisu dohody později nazývané pakt Hermes-Donner
končí šesté funkční období Kruhového sněmu, funkci protektora zastával Hermes
4211 Tu narozena Benka
4213 Tu narozena Ygwara
4214 Tu narozena Bada
4215 Tu narozen Olong, Kopibor, Bodo Kox
vyrobena první série botů Ptikk
4216 Tu narozena Mooda Rai
díky čilému obchodnímu styku s Annorem je i na Coraab importován nový trend - xeňanští domácí mazlíčci
4217 Tu narozen Numax, Mastodontha
4218 Tu narozen Tupox, Skreťák, Dubh
4219 Tu umírá Dolgith, Demesaraai
4220 Tu narozen Tengo, Knecht, Sandera, Čmogod
ve vedení zločinecké organizace Blupan se střídá Fu-Ton za Kepballa
mediální magnátkou Bukakellou založena těžařská modelingová agentura Kraasox
na Coraabu se objevují mutarchové
4222 Tu narozen Cefal, Mallarič, Birrdyn
4223 Tu založena Velká Coraabská Kmenová Genobanka (V.C.K.G.).
4224 Tu narozen Duton, Aggak
4225 Tu narozen Endur
4228 Tu umírá Dazzil Sikh
narozen Tach Džuk
4229 Tu narozen Mugu
4232 Tu umírá Pismealh
narozen Ymar
4233 Tu Dr. Felcho získává prestižní ocenění, tzv. Tarbonautův ingot, za záchranu několika set pacientů
4234 Tu narozen Šošo-San
4235 Tu tradicionalisté zformovaní kolem mocného Zomba Valigursaie spáchají atentát na zaměstnance ústředí C'Orai
4236 Tu umírá Slaqua Nocta
4237 Tu umírá Tupox
narozena Ygir
4239 Tu umírá Dr. Ikrill, Dr. Felcho
narozen Žňók
Komrit Banal získává titul Nu'Sok v Sokurru
4240 Tu narozen Cyk
4241 Tu umírá Deddy, Wronko
narozen El-Barr, Škenny
zaznamenáno poslední napadení korostencem na Coraabu
4244 Tu zemřel Sorot
4247 Tu umírá Talla
4248 Tu do Min'Ory definitivně přesunuto mistrovství v thu'ku zvané Fumma'Thu
umírá Graada
4249 Tu díky pečlivě naplánované razii sektorových kopů v docích TolChentu zaniká Blupan, který v té době vedl Kepballa
Zomb'Toi několika vysoce postavených Zombů známé jako Ti, jež Mají uvrhne veškerou Periferii kolem C'Ory v chaos
poslední Zombové opouštějí C'Oru a vracejí se do kolébky své kultury – prastaré Min'Ory
rozpadá se populární gmonková kapela Gurro'Hhanth (Aktivní plíseň)
narozena Ju-Nada
4252 Tu umírá Xogoth
vysílání z nepřátelského We'Rdu se odmlčuje
4253 Tu několik významných coraabských činitelů včetně Hermese chce dramaticky zredukovat stavy privilegovaných byrokrathů
po zřícení Antigravu objeven Sheleb
4255 Tu umírá Svaloun
zatčen Pachyderm
funkci vrchního technologického dozorce Moa'Iol přebírá Boyre
4257 Tu – 4270 Tu je Moa'Iol postupně upgradován na sedminásobek výkonu
4258 Tu kvůli kruté obchodní strategii je z C'Ory uneseno na dva tisíce lasturů
guvernér Zula přiznává městskému přístavu Bochezai status městského státu
4259 Tu umírá Sol Norh, Lanzo
Min'orská důlní společnost ToZanX ohlašuje ukončení těžby corabitu ve Velké corabitové studni
poblíž coraabské soustavy dochází ke střetu s neznámou lodí
tektonik Sqquuknu uvaluje dočasné embargo na veškeré kmity
za zničením Qaakkkonu5 stojí podle oficiální zprávy vyšetřovatelů fatální přetížení pohonné jednotky wakkenu
4260 Tu sub-deník Žumpič! natáčí se Shelebem skandální sub-port, který dokazuje podvod
umírá Sheleb
4261 Tu ve volbách nového rektora coraabské Orbitální univerzity získává drtivou většinu hlasů waalkwacký cestovatel a dlouholetý orbitální xenolog Qan Koolai
4264 Tu dungský zápasník Bunta získává titul Nu'Sok v Sokurru
4266 Tu nejvyšší představitel Ligy Donner poprvé osobně navštěvuje Coraab
známý zločinec Erdha utíká z Goa'Kach
umírá Kucan, Maniok
4267 Tu Škenny vítězí v bi'tolských závodech v Sektoru 20
4268 Tu Min'Ora čelí vlně nepokojů
Hermes připouští, že InSbor masově mobilizuje jednotky I.C.A. v přilehlých oblastech kolem Nooru
Dungové v Min'Oře zaplavují prostranství okolo Kostěnátu
Dungové požadují po místních Zaanech reakci na pohyby centropolitních sil na hranicích
Dungským předákům přichází na pomoc početný oddíl Nugů
několik Nugů se v přilehlých ulicích Takhta'Shoka pouští do ostré potyčky s min'orskými jednotkami
na oroi přichází zpráva o vypovězení tzv. tuddu-ung-tol paktu mezi předáky dvou největších dungských frakcí
4269 Tu ImmaDOR signuje nový vládní byropis, který poprvé v historii centropole umožňuje Mawazaanově úřadu operovat na povrchu planety
Coraab navazuje diplomatické styky s Ri-Dasem
v C'Oře jsou podepsány lukrativní zakázky na export corabitu na Ri-Das
Pachyderm propuštěn
celkovým vítězem sezóny ZoloXu se stávají stáje Kazye
Prachaan Zaan pořádá v C'Oře kongres OPHO-69
exoport Iontal dočasně zastavuje provoz
guvernér Zula podepisuje amnestii několika set xeňáckých imigrantů
titul Nu'Sok podruhé získává Dung Bunta
debutující talský sokurro Emasil zazářil v disciplíně Raburr
Blupan obnovuje činnost pod vedením uufthakanských dvojčat Muomtha a Duomtha
umírá Erdha
Endura přivádí do InSboru osobně intergalaktik Hermes
4270 Tu potravinový gigant Gamma-Boč prodal rekordní počet frutokoktejlů
Bi-Tal se po více než 600 Tu definitivně distancuje od období hrůzovlády Beupa XII
Iel-Kain zatčen Bahoofou
Iel-Kain poslán do Goa'Kach na 110 Tu
zápas Un-Nom-Paku přerůstá v krvavý střet s centropolitními složkami
dav Dungů pod vedením zápasníka Mugu vychází do ulic Sektoru 9
umírá Xurug
povstalci z hnutí Gu-Rang se po ostrých střetech se složkami InSboru stáhují do svých původních pozic
vedoucí představitelé dungského povstání Gu-Rang eskortováni před soudní kruh
InSbor ohlašuje ukončení bojových operací a stahuje své jednotky ze Sektoru 9
skládkokopové nacházejí na dně jezera Wat-Pagae několik segmentů ptharského qanu
Benebar Boč VI. ohlašuje záměr investovat rekordní částku do rekonstrukce poničeného stadiónu Dubbu-Rang
Epleef & Dillo plánuje otevřít svou další pobočku v těžařské Oře
coraabský hvězdný dok X-Chent čeká v příštích Tu generální rekonstrukce
planetární pokladna RinX podepsala dohodu o další dodávce fialového Xotu
Bagdeg přilétá na Coraab kvůli zakázce z Bonnaxu
4271 Tu ImmaDOR zajišťuje magrav skrývající ve svých útrobách tisíce karaf s pančovaným klujjem
coraabský xenokabaret Selze-Gor ukončuje svou činnost
Zaan Valigursai záhadně zmizel ze svého min'orského sídla
Valigursai navázal klíčová přátelství s Excelencí 15
rozleptané torzo Ccorda Garoccena je objeveno na cucaanské ambasádě v srdci městského státu Bochezai
Mugu je soudním kruhem nepravomocně odsouzen k trestu smrti
centropoli C'Ora zasáhla vlna rezavých bouří
Anoocká xenomodelka Mooda Rai je těhotná
zasedá civilní soudní kruh, který definitivně rozhodne o osudu Mugua a dalších vůdců povstání Gu-Rang
Dung Mugu pravomocně odsouzen k okamžitému trestu smrti
soudní kruh uděluje vysoké tresty vůdcům povstání Gu-Rang
nepokoje v C'Oře plynoucí z rozhodnutí soudního kruhu
centropolitní pořádkové síly vytlačují dungské povstalce z okupovaného území
umírá Mugu
4272 Tu robokardinál Kerong přistává v Bochezai, jeho cílem návštěvy je posílení občanských práv a svobod v nepokoji zmítané C’Oře
na Coraabu se rozhořelo nové kolo sporů ohledně historicky prvního zařazení Un-Nom-Paku na program Coraabiády
xenomodelka Mooda Rai porodila dceru, které dává jméno Oona Rai
Armo Aggak ostře vystupuje proti Hermesově bezprecedentní pozici v coraabské politice
nejvyšší armo InSboru Endur upozorňuje strunexem Hermese na rozkol v organizaci
nejvýznamnější muzeum na Coraabu An-Waranh je za záhadných okolností vyloupeno
sub-deník Žumpič! se veřejně omlouvá Bulthai za článek, který ji nepřímo nařkl z dovozu látek, jež nelze získat bez porušení zákonů
Hermes ihned po svém návratu z aganské mise odvolává arma Aggaka z vedení C.P.F.
Xinix získává titul Nu'Sok v Sokurru
sub-netem koluje nový populární vi-log nesoucí název Hrdý Lanzo
zahájena 333. Coraabiáda
díky Coraabiádě je Coraab pod tlakem zatím největšího přívalu turistů ve své historii
dochází ke kritickému výpadku celého systému na Orbitale
na bosse syndikátu B.U.N. Čmogoda je úřady vypsána závratná odměna
4273 Nejvyšší duchovní představitel národa Baelů skelethor Onmom s okamžitou platnosti odstoupil z funkce
novým Nejvyšším skelethorem se stává Bael Buruua
nejznámější coraabská modelka současnosti Mooda Rai ohlásila definitivní konec práce v modellingu
několik skupin zkušených korolezců vyrazilo k úpatí Bo Monu
značná část Sektoru 11 je v troskách, Guvernér Zula vyhlašuje v centropoli krizový stav
Valigursai se stává prvním Coraabianem, který získává titul robokardinála a stává členem Omechy
Kosmopolitní světy i WaalkWak přislibují finanční pomoc zničenému Sektoru 11
Valigursai prohlašuje, že to byla min'orská super-tajná separatistická komanda Unree, kdo zosnoval útok na c'orský Sektor 11
c'orský guvernát zvažuje uvalení totálního embarga na neživý městský stát v důsledku teroristického útoku
Min'Ora plánované embargo považuje za pouhé rozmáchlé gesto postrádající jakékoliv opodstatnění
Zaanové C'Oře přislibují pomoc při dopadení viníků pocházejících z komand Unree
umírá Hettzib
na síti oroi se objevuje zpráva, že BrokHat beze stopy zmizel společně s nákladem chlupatých datlí
4274 Dung Xapek má ambice stát se právoplatným následníkem Mugua v čele neživého hnutí Gu-Rang
na Coraab dorazil Kwa-Sokkk a nabízí pomocnou ruku při vyšetřování původu wackého kvantaru, který způsobil demolici Sektoru 11
nejvěstší coraabská xenoZOO Kirtú znovu otevírá po náročné a dlouhotrvající přestavbě své brány
centropolitní guvernát oznámil rozsáhlé urbanizační plány na území výbuchem poničeného Sektoru 11
4276 Tu umírá Armur

Coraabia[]

Date Event
-110,000 Tu last mentions of the highly developed Culture Eei
-100,000 Tu first mentions of the Ptharic civilization
-70,000 Tu beginnings of the Culture I is dated to the golden era of Haze cultures
-60,000 Tu first exodumps appeared in Coraabia
first appearance of Dumpers
-55,000 Tu first proved activity of mycoids in Coraabia
first appearance of Mycorgs
-40,000 Tu first proved mentions of mechanical cultures or completely cyborgized communities
alleged appearance of Nu'Ilokaj
-37,000 Tu Pthars allegedly tried to suddenly get rid of all their material possessions and servants
-35,000 Tu last mentions of Ptharic civilization
-33,000 Tu seemingly infinite influx of Dumpers' ships across Coraabia ended
-31,000 Tu roughly the end of Haze cultures in Coraabia
-25,000 Tu alleged appearance of Nu'Pataai
-18,000 Tu no more mentions of Dumpers
-15,000 Tu Nu'Being disappeared under mysterious circumstances from Coraabia
-11,000 Tu last mentions of the youngest Haze culture Bahöf
-10,000 Tu last proved appearance of members of Haze cultures
455 Tu first mentions of Sols
2550 Tu first proved appearance of Creak in Coraabia as he unexpectedly met Agan expedition on BaMal
4000 Tu Mawazaan was born
4190 Tu Sol Eru elected to the office of Solmaster
4205 Tu Lin Rezzt was born
4237 Tu Sol Mon elected to the office of Solmaster
4234 Tu vi-log with a wrinkled face of an old Ekhro woman claiming to be Tien Voga appeared on sub-net
4241 Tu 28% of population in Coraabia supposedly had access to sub-net
4261 Tu complete bandwidth of sub-net in the entire Coraabia was estimated to be IoX per Un
4262 Tu no more than 44,000,000 Coraabian expats lived on other worlds of Coraabia
4269 Tu critics of artificial intelligence voiced concerns about the new generation of perfected Wakian machines

CuCaan[]

Date Event
-20,000 Tu first appearance of phyto-ghoul
905 Tu Cosmopolitan xenauts discovered CuCaan
968 Tu scientists established contact with the race Xo-tcha
1081 Tu Cosmopolitan refugees landed on CuCaan in fear of their homeland being conquered by Qu-Puo
1800 Tu roughly one in five emmigrants in Coraabia headed to CuCaan
3921 Tu subversive strike on CuCaan initiated by Khalfass
4096 Tu Donner was born
4180 Tu Donner broke born because of his long-term addiction to ethanol
4096 Tu Drinndo was born
4204 Tu Tien Voga's dead body was found
4219 Tu Xed was born
4240 Tu unsuccessful mission on Rad'Zaak (Sol Sun)
4262 Tu Drinndo died
4270 Tu liganor Donner died
4274 Tu CuCaanish scientists from TiicC Xa-Cra announced a revolutionary discovery of an unspecified interstellar engine

Forneek[]

Date Event
4170 Tu Om Xalok was born
4209 Tu Om Xalok joined the meta-guard
4212 Tu Om Xalok established talks with Annor who had already came to Forneek for centuries to hunt

Grannok[]

Date Event
2984 Tu Hwarang was born out of mass Xa
3111 Tu B'Khelith was born out of mass Xa
3130 Tu Zubei was born out of mass Xa
3232 Tu Zubei died
3233 Tu Hwarang died
3250 Tu Plastoss was born out of mass Xa
3300 Tu beginnings of Xins
3806 Tu Plastoss died
4060 Tu start of a protracted invasion of Grannok by Khalfass
4071 Tu end of the invasion of Grannok

Golgakk[]

Date Event
4198 Tu Iel-Kain was born

Hoptar II[]

Date Event
3590 Tu first prototype of nu-bomb was tested on Hoptar II (recently declassified)
Bethrezen died
3995 Tu extinction of thoruuks

Id[]

Date Event
-4400 Tu mycosation of Id

Southern Cloud[]

Date Event
2891 Tu Ibar Kador was born
2911 Tu Ibar Dorn was born
2915 Tu large planetary earthquake completely paralyzed the economy of Southern Cloud for some time
2938 Tu Ibar Kador returned to family palace
2965 Tu Ibar Kador died
3105 Tu Ibar Dorn died
4072 Tu Ibar Rejo was born
4072 Tu Ibar Ratan was born
4224 Tu Ibar Rejo died
4231 Tu Donner offered Ibar Ratan a post of ligan in the Cosmopolitan Worlds and the offer was accepted
4237 Tu techno-ship of Nu'Khnuzuuk's acolytes landed near the Lunar Palace of Ibars
4271 Tu tetra-kings did not prolong their mandate after Liga threated with embargo

Khalfass[]

Date Event
2100 Tu Khalfass gradually colonized
2300 Tu first mentions of makrafan
3886 Tu first series of Automatons constructed
4169 Tu Sol Gara was born
4170 Tu unknown assassins massacred the powerful Khalfassan family of Sol Gara
4213 Tu Scara Varga was born
4219 Tu Beebop was born
4223 Tu Amara was born
4229 Tu Botcahoof was born
4231 Tu Shilug was born
4237 Tu Sol Gara almost became the new Solmaster

Khnu[]

Date Event
-75,000 Tu nejstarší nálezy pravděpodobných fragmentů kultury Bytostí Nu
1560 Tu až 2300 Tu Khnu osídleno vědeckými pracovníky a archeology (především z Kosmopolitních světů a WaalkWaku)

Khoptid[]

Date Event
2559 Tu zřízení ochránkyň robopapežů, slavných Khoptid
3716 Tu Khoptid patří do Iontachoru
5430 Tu konec vlády posledního robopapeže celé série, Excelence 25


Meugo[]

Date Event
4191 Tu narozen Sol Wukk
4231 Tu náhlá mykoizace světa Meugo, pří které umírá Barkova biologická matka

Orbotosh[]

Date Event
-40,000 Tu počátky rasy smarfín
4114 Tu narozen Čugomak

Org[]

Date Event
887 Tu mykoizace Org

Pretto[]

Date Event
3736 Tu narozen Baron Kováč
3870 Tu umírá Baron Kováč
4201 Tu narozen Pachyderm

Qu-Puo[]

Date Event
705 Tu vzniká super-říše Sedm Svatých Světů
810 Tu počátek války Sedmi Svatých Světů
vznik jednotek yunanar
835 Tu narozen Koburang
980 Tu narozen Caj Qan
1003 Tu slavné lstivé vítězství Caj Qana při obraně Ro-Guptské citadely
1012 Tu umírá Koburang
1039 Tu umírá Caj Qan
1102 Tu Sedm Svatých Světů se definitivně rozpadá
1106 Tu konec války Sedmi Svatých Světů
zánik jednotek yunanar
4184 Tu Sol Norh opouští Coraab a vydává se na Qu-Puo, právě tam pravděpodobně probíhá jeho konverze k Solům
4223 Tu narozen Kurro
4249 Tu vztahy coraabské vlády a qu-puoského korátu se dramaticky zhoršují
4272 Tu Qu-Puo nařizuje provést další ze série strato-bombardování významných bolžských provincií
Qu-Puánci hlásí převzetí moci nad bolžským městem Naktud
4273 Tu qu-puoské síly převzaly kontrolu nad dalšími dvěma velkými městy Bolgy
qu-puoský korát obsadil klíčové pozice v Lirmaru a pozatýkal příslušníky velení ozbrojených sil
Qel-Kur Daysin je oficiálně ustanoven novým nejvyšším Korem Qu-Pua
4277 Tu Qel Betu XVII během augference s bolžskou vládou prohlašuje, že zajatá armo Pawa náleží v rámci poválečných reparací qu-puoské legislativě

Rad'Zaak[]

Date Event
4179 Tu narozen Sol Ikka
4183 Tu narozen Bosolem
4213 Tu narozena Sol Trixa

Searth[]

Date Event
276 Tu narozen Zil
1440 Tu umírá Zil
3622 Tu narozen Xosoon

Traxol[]

Date Event
1500 Tu první chovy blitkočervů
4169 Tu skupina bohatých oligarchů se ujímá vlády Prvního Thulu
4239 Tu narozen Kyzoll

Ul-che[]

Date Event
3482 Tu meta-král Xul Bi-Šo ohlašuje vznik nového suverénního regionu Ul-che
3950 Tu Ul-che se dostává do oficálních map coby akt solidarity v reakci na devastující epidemii marrdackého moru

Ulgor[]

Date Event
-22,000 Tu Ulgové osidlují svět Ulgor
-7000 Tu první zmínky o Shan Tawě
1000 Tu stvořen mombax
1755 Tu planetě vládne prakticky nepřerušená linie meta-králů, kteří se na trůně střídají doslova jak na běžícím pásu
1800 Tu objeven marrdacký brouk
1954 Tu Ulgor navazuje kontakt s delegáty z WaalkWaku
3501 Tu z města Ul je z bezpečnostních důvodů přestěhován palác meta-krále do nedalekého sopečného pohoří Xoa°Hu
kolem 3930 Tu marrdačtí brouci jsou zdrojem globální epidemie, vymírá až sedmdesát procent populace na Ulgoru
4004 Tu exemplární poprava annorského diplomata Alpechana za dovoz přísně zakázaného ruuckého plemena
4085 Tu nově založená Liga zjišťuje, že Ulgor byl jen krůček od testování své nově nabyté destruktivní zbraně – strunaru
4271 Tu výkonnost ekonomiky Ulgoru zaznamenala v posledním Tu dramatický pokles

Ultimo[]

Date Event
2555 Tu samoaktivuje se první (Excelence 1) z pětadvaceti titánských myslících strojů
2810 Tu Excelence 3 nařizuje exodus na dosud neobydlený zapadlý svět daleko od Ultima
3004 Tu Ibar Dorn se po boku khoptiďanů účastní útoku na Ultimo

Vestru[]

Date Event
4244 Tu narozena Sol Zar

Volkt[]

Date Event
4216 Tu narozena NiNiFe
4230 Tu narozena Tintagela

WaalkWak[]

Date Event
-110,000 Tu počátky rasy Soop
-3000 Tu – počátek povolání konstrukvak
-1500 Tu osídlen Waalk
-880 Tu zvolen první Wak Waalk
-520 Tu až -460 Tu fatální zhroucení průmyslu v důsledku gigantické solární erupce domovské hvězdy na WaalkWaku
891 Tu xotizace WaalkWaku
1200 Tu první výskyt Energonů
916 Tu Waky objevena mykoidní struna Iontha Waalka (tzv. Waalkská struna)
930 Tu WaalkWak uskuteční první úspěšný kmit
1154 Tu na WaalkWaku je s velkou pompou zprovozněn první strunový uzel - tzv. Gath-1
1319 Tu uskutečněn první úspěšný kmit do Kosmopolitních světů
2335 Tu zvolen první tektonik
2405 Tu vzniká zákon o odvádění 1% WaalkWacké produkce na resort tektoniků
2991 Tu počátek výroby legendárních GL9001ů na WaalkWaku
3205 Tu vznikají první verze wakkenů, dlouhou dobu známé pod označením waagrav
3117 Tu počátek výcviku kyberenů
3351 Tu bombardování WoQaarku, zasahují jednotky kyberenů
3541 Tu v sub-médiích se začíná poprvé používat označení wakken
3775 Tu vyrobena první série Kodo-botů
3814 Tu vyrobena první série Indigo-botů
3892 Tu vyroben první mykoborg
4030 Tu Wakští boteři vypouští poslední, čtvrtou generaci série Kodo
4112 Tu narozen Daokoprvní série vyrobena
4120 Tu vyrobena první série Qu-botů
4139 Tu narozen Wronko
4152 Tu Whukkk NanQ předstupuje se šokujícím návrhem rozpustit wakskou armádu a svěřit obranu sousvětí do rukou Ligy z Kosmopolitních světů
4184 Tu narozen Qukkk
4231 Tu Sol Wukk prchá na WaalkWak, kde získává politický azyl
4235 Tu narozena Sol Xeta
4269 Tu Wačtí tektonici požadují 3% ze zisků z budoucí těžby bimetanu na čerstvě kolonizovaném světě Qakwe
signován tzv. mokrý pakt

Xao[]

Date Event
-55000 Tu mykoizace Xao
první výskyt fázového kurriho
1990 Tu narozen Mango Mana

[]

Date Event
1460 Tu první přistání Kosmopolitů v neprobádaných oblastech planety
4255 Tu objeven imballir
4262 Tu export imballirů z přísně zakázán díky incidentu, při kterém došlo k masakru cucaanské expedice

Ymef[]

Date Event
3610 Tu annorským xenautem Bande-Kchaiem objeven Ymef
4201 Tu narozen Mong Bonk

Yttor[]

Date Event
-13,800 Tu vznik mutarchů
3700 Tu první výskyt joobunka
4223 Tu Sol Ikka umírá v krvavé občanské válce, která se nečekaně strhne při misi na Yttoru
4227 Tu narozen Haďák
4229 Tu narozen Kilimanh
4263 Tu zadržena krunarská flotila a zabaven kontraband zbraní
Advertisement