Coraabia Wiki
Advertisement

Kaanonic dictionary.

Oocko small.png


Dictionary[]A[]

 • Agan | Agan
 • aganský | Agan
 • Ahúd Snorgall | Ahoud Snorgall
 • Atomáci | Atomeeks
 • atomová genocida | Atomic Genocide
 • Atomové | Atomi
 • Atomo | Atomo
 • Annor (svět) | Annor
 • Annor (rasa) | Annor
 • annorský | Annorian
 • antigrav | antigrav
 • agrava |
 • autopod | autopod

B[]

 • Baiánci | Baians
 • Baiánský | Baian
 • bel-nnorský velechaalk | Bel-nnorian megachaalk
 • bi-iontový motor | bi-ion engine (součást lodi)/drive (technologie, pohon)
 • bio-router | bio-router
 • bismiciový olej | bismic oil
 • blánovec | membro
 • blánovci | membros
 • blitkočerv | pukeworm
 • blitkobrouk | pukebug
 • blitkošváb | pukeroach
 • blitkobeton | pukeconcrete (- najdeme lepsi?) vormit? Co treba Pukoncrete? Pukecrete? Pucrete?
 • blitkoleum |
 • blitkogel |
 • blitkotin | blitkotin
 • bolgština | Bolgish
 • boter | boter
 • Byrokrath | Bureaucrath
 • byropis | bureaulog
 • bytosti Nu| Nu'Beings

C[]

 • C'Ora | C'Ora
 • c'orský | C'Orian
 • Caorský pakt | Caor Pact
 • civilizační procitnutí | civilization awakening
 • Coraab | Coraab
 • Coraabia | Coraabia
 • Coraabiáda | Coraabiad
 • Coraabský pakt o interplanetární kolonizaci | Coraabian Treaty on Interplanetary Colonization
 • corabidový had | corabid snake
 • corabit | corabit
 • corabitový | corabit
 • corašské cechy | Corash guilds
 • cucaanský | CuCaanish

D[]

 • dendrové | Dendros
 • dendroský | Dendrian
 • den Světla | Light Day
 • den Šera | Haze Day
 • derobotizace | Derobotization
 • diktatura Pěti světel | Dictatorship of Five Lights
 • Divoké kostry | Wild Bones
 • DNA-počítač | DNA-computer
 • Du'Baelové | Du'Baels
 • Dungové | Dungs
 • dungský | Dung
 • dvousvětí = sousvětí | complanet

E[]

 • ekhroský | Ekhro
 • Eon Atomové říše | Eon of the Atomic Empire
 • Eon Horní vrstvy | Eon of the Upper Layer
 • Eon Jezerního vrhu | Eon of the Lake Litter
 • Eon Kovového hrobu | Eon of the Metal Grave
 • Eon První Těžby | Eon of the First Excavation
 • ethanolik | ethanolic
 • exomorf | exomorph
 • exoport | exoport
 • exoprostor | exospace
 • exoskelet | exoskeleton

F[]

 • felčarka | feldshery
 • forneecké | Forneekan


G[]

 • gelové obvody | gel circuits
 • Goshané | Goshans
 • gulský | Gulic
 • Gulský edukant | Gulic educant

H[]

 • hmota T'ung | T'ung matter
 • hmota Xa | the mass Xa
 • hnízdiště atd. pro ruuky | ruukery
 • hypervyspělý | hyperdeveloped

CH[]

 • chaalkobraní | Chaalkgate
 • Chaalkové dřevo | Chaalk wood
 • chaalkové zřídlo | chaalk spring

I[]

 • Ilokaj | Ilokaj
 • Ilokajové | Ilokaji
 • ilokajský | Ilokajish
 • InSbor | InCorps

J[]

 • Jezero Wat-Pagae | Lake Wat-Pagae
 • ještírkovec | lizardeon
 • Jižní Mračno | Southern Cloud
 • Joobové | Joobos


K[]

 • kasta Sol | the Sol caste
 • kádě | vat(s)
 • Káďovky | Vatters
 • kašírovaný Klujj | wangled Klujj
 • kazzochinské kmenobuňky | Kazzochin stemcells
 • Ketamaš | Ketamush
 • Khalfass | Khalfass
 • khalfasský | Khalfassan
 • Khoptid | Khoptid
 • Khoptiďan | Khoptidan
 • khoptidský | Khoptidian
 • kmit | oscillation (nákladní doprava)/wobble (osobní přeprava)/'cill (hovorové)
 • kmitnout | oscillate (nákladní doprava)/wobble (osobní přeprava)
 • Knížecí Měsíc | Lordly Moon
 • koganský | Kogan
 • konurbace Min'Ora | Min'Ora conurbation
 • konstrukvak | konstruquakk
 • korát | Korate
 • korostenec | Corostenno
 • korostenci | Corostennos
 • korostenský | Corostennian
 • Kosmopolitní světy | Cosmopolitan Worlds
 • Kostěnát | Bonehall
 • Kotoici | Kotoics
 • Kováci | Metallons
 • Kruhová Lóže | Circle Lodge
 • Kruhový sněm | Circle Council
 • kultury Šera | Haze Cultures
 • kurnut |
 • Kyberen | Kyberen
 • kybernetizace | cybernetization

L[]

 • Liga | Liga
 • Ligan | Ligan
 • Liganor | Liganor
 • liganský | Ligan
 • lopzaanský | Lopzaan

M[]

 • magrav | magrav
 • Marrdu | Marrdu
 • marrdacký | Marrdac
 • mechakultura | mechaculture
 • mecha-náboženství | mecha-religion
 • mecha-zbroj | mecha-armor
 • město Mino | Mino City
 • město Ora | Ora City
 • Městská rada | City Council
 • meta-hmyz | meta-insects
 • meta-parazit | meta-parasite
 • Metanová Rada | Methane Council
 • Meugové | Meugos
 • meugský | Meugan
 • midžič | midgich
 • Mimpýr | Mimpire
 • min'orský | Min'Orian
 • minský | Minoan
 • miiwortský | Miiwort
 • Mograt | Mograt
 • Mogratský | Mogran
 • Mogra-Troiec | Mogra-Troiec (mn. Mogra-Troics)
 • mogra-troiský | Mogra-Troi
 • MoiZaan | MoiZaan
 • multivesmír | multiverse
 • mykoidní světy | Mycoid worlds
 • mykoizace | mycosation
 • mykoizovaný | mycosated
 • Mžik! | Blink!

N[]

 • Nejvyšší Skelethor | Supreme Skelethor
 • neuro-kyberen | neuro-kyberen
 • neživák | unlifer
 • neživý | Unliving
 • neživí | Unliving
 • neživot | unlife
 • Nol-Qorkový kašel | Nol-Qork cough
 • Nu'Okha (provázané bytosti) | Nu'Okha (interconnected beings)

O[]

 • Období Centropole | Period of the Centropolis
 • Období neživých států | Period of Unliving States
 • Období Ranné skládky | Period of the Early Dump
 • Období Střední Skádky | Period of the Middle Dump
 • Období Svrchní Skládky | Period of the Upper Dump
 • Období Těžby | Period of Excavation
 • omský | Omic
 • Opačná Sedmička | Opposite Seven (Reversed Seven?)
 • opto-brva | opto-cilia
 • Orbitální Univerzita | Orbital University
 • Orbo | Orbo
 • Orbotoš | Orbotosh
 • orbotošský | Orbotoshan
 • oroista | oroist

P[]

 • Padesátiletý Skeletát | Fifty Years of Skeletarchy
 • Pakt Hermes-Donner | Hermes-Donner Pact
 • Paní Těžby | Lady of Excavation
 • Patriarchát Kruhu | Patriarchy of the Circle
 • Periferie | Periphery
 • Periferní město | Peripheral City
 • periferní planeta | peripheral planet
 • periferní svět | periphery world
 • pískoles | sandforest
 • Planetární Kop | Planetary Kop
 • podkmen | subtribe
 • prettský | Pretton
 • Příchod Skládkařů | Dumpers' arrival
 • Přílet Těžařů | Miners' arrival
 • ptákopánvý parakur | birdpelvic parafowl
 • Pthar | Pthar (mn. Pthars)

Q[]

 • qu-puoský | Qu-Puic

R[]

 • rad'zaacký | Rad'Zaakian
 • recyklacni vak | recycling pouch
 • Redda | Redda (kultura)
 • Reddi | Redds
 • reddský | Reddan
 • Rekrmič | Rekrmich
 • reprodukční kádě | reproduction vat(s)
 • Rezavé duny | Rusty Dunes
 • Riia | Riia
 • Riian | Riian
 • robopapež | robopope
 • rod Ibar | House of Ibar
 • rod Paga | Paga genus
 • Ro-Guptská citadela | Ro-Guptan citadel
 • rocht |
 • rokosový dým | rokos smoke
 • Rudé Velení | Red Command
 • ruiny Tor'Thuba | ruins of Tor'Thubo

Ř[]

 • Říše Kruhu | Empire of the Circle


S[]

 • Sea Obrany a Cti | Seah of Defense and Honor
 • Sedm Svatých světů | Seven Saint Worlds
 • slimákoid | slugoid
 • Skeletát | Skeletarchy
 • Skládka | Dump
 • Skládkaři | Dumpers
 • skládkokop | dumpdigger
 • skládkosvět | dumpworld
 • skládková vyvřelina | igneous Dump bed
 • skládkovláda | dumpreign
 • Solmistr | Solmaster
 • sousvětí | complanet
 • společenství Daf-Werdion | Daf-Werdion community
 • strážci | Guardians
 • stromopýr | treepire
 • struna | string
 • strunn |
 • strunar |
 • strunifikace | stringification
 • strunifikovaný | stringified
 • strunex | strinx
 • sub-deník | sub-journal
 • sub-dok | sub-doc
 • sub-etuda | sub-etude
 • sub-kanál | sub-channel
 • sub-log | sub-log
 • Sub-Mag | Sub-Mag
 • sub-net | sub-net
 • sub-portér | sub-porter
 • sub-squatter| sub-squatter
 • Svaloun | Muscleman
 • svěděnka

Š[]

 • šeroser | hazee
 • Šin | Shin

T[]

 • Takkomnich | Takkomonk
 • Tal | Tal
 • Talské kolonie | Tal colonies
 • Talské Trojšeří | Tal Threegloom
 • Techno-wakové | Techno-waks
 • Tektonik | Tectonic
 • Těžař | Miner
 • Těžaři | Miners
 • těžařský | Miners'/Miner
 • Ti, Jež Mají | Those Who Have
 • Tol | Tol
 • tol'pontský | Tol'Pontian
 • tolský | Tolic
 • Tu | Tu
 • tentákulum | tentaculum

U[]

 • uhlíkovci | carbonians
 • Ulgo | Ulgo
 • Ulgoriáda | Ulgoriad
 • Ulgové | Ulgs
 • unský | Unic
 • untský | Untic
 • urbanáři | urbans
 • uufthakanský | Uufthakan

V[]

 • válka Sedmi Svatých Světů | Seven Saint Worlds' war
 • Velká Coraabská Deklarace | The Great Coraabian Declaration
 • Velká Coraabská Kmenová Genobanka | GCSCG (Great Coraabian Stem Cell Genebank)
 • Velká Corabitová Studna | Great Corabit Well
 • Velká Nu´Khnuzuukova Tma | Age of the Nu'Khnuzuuk Darkness
 • Velké Byro | Great Bureau

W[]

 • waalkský | Waalkian
 • waalkwacký | WaalkWakian
 • WaalkWak | WaalkWak
 • wacký | Wakian
 • Wat Wongh! (navždy sví!) | Wat Wongh! (Forever theirs!)
 • We'Rd (záblesk) | We'Rd (flash-light)
 • Wigita | Wigit
 • Wigitové | Wigits
 • wigitský | Wigitic

X[]

 • x-talský | X-Tal
 • Xaoský | Xaon
 • xeňanský | Xenno (normálně Xenno, tady není potřeba nic vymýšlet)
 • xenaut | xenaut
 • xenický | xenic
 • xenista | xennist
 • xenocirkus | xenocircus
 • xenochirurg | xennosurgeon
 • xenoinženýr | xennoengineer
 • xenoke | xenoke
 • xenolog | xennologist
 • xenologie | xennology
 • xenolovec | xennohunter
 • xenomodelka | xenomodel
 • xenopark | xennopark
 • xenoporno | xenoporn
 • xenoposilovna | xenogym
 • xenorektor | xenorector
 • Xenozóna | Xennozone
 • xenoZOO | xennoZoo
 • xeňan | xenno
 • xeňák | xalien
 • xeňanští domácí mazlíčci | xennopets
 • xot | Xot (měna, plurál není)
 • xot | xot (kačka, plurál je xos)
 • XotLoto | XotLotto
 • xotnictví | xottery
 • xotník | xotter

Y[]

 • yachský | Yach
 • Yach-Log | Yach-Log


Z[]

 • Zapraskalova banda | Zapraskal's gang
 • Zombka | She-Zomb
 • zombolog | zombologist
 • Zombové | Zombs
 • Zomboss | Zomboss
 • Zombský | Zombic

Ž[]

 • Žumpič! | Humpitch!

Categories[]

 • Artificial Intelligence‏‎
 • Artificial Unliving being‏‎
 • Bael‏‎
 • Bchai‏‎
 • Bot‏‎
 • Characters‏‎
 • Coraab‏‎
 • Cosmopolitan Worlds‏‎
 • Cyborg‏‎
 • Daemon‏‎
 • Dung‏‎
 • Ekhro‏‎
 • Events‏‎
 • Expressions‏‎
 • Guardians‏‎
 • Ilokaj‏‎
 • Kanth‏‎
 • Khoptida‏‎
 • Kcheman‏‎
 • Kop‏‎
 • Lasturo‏‎
 • Ligan‏‎
 • Living characters‏‎
 • Locations‏‎
 • Mercenaries‏‎
 • Mercenary‏‎
 • Meta-insect‏‎
 • Miiwort‏‎
 • Miner‏‎
 • Miners‏‎
 • Mogra‏‎
 • Mutant‏‎
 • Mythical creature‏
 • Nnul Dae‏‎
 • Occupations‏‎
 • Organizations‏‎
 • Ostrodon‏‎
 • Outlaws‏‎
 • Races‏‎
 • Riia‏‎
 • Ruuk‏‎
 • Sol‏‎
 • Substances‏‎
 • Technologies
 • Unliving‏‎
 • Unliving tribes‏‎
 • Uufthaka‏
 • Vatter‏‎
 • Wak‏‎
 • Werdio‏‎
 • Worlds‏‎
 • Xago‏‎
 • Xennos‏‎
 • Xo-tcha‏‎
 • Zomb‏‎
 • Zu-Copree‏‎
Advertisement